НОВОСТИ

возен парк

Во ергелата на Бал-Комерц се наоѓаат тешки товарни возила, од кои имаме:

- Влекачи со полоприколки со носивост до 25 тона и товарен простор од 13,6м х 2,5м со висина од 2,7м до 3м - за мега полуприколките, односно зафатнина од 90м3 до 105м3

- Соло возила со носивост до 5,8 тона со товарен простор од 6м х 2,5м и висина од 2,6м, односно зафатнина од 39м3, кои се опремени со хидрауличен лифт на задната страна за можност на истовар на роба без виљушкар.

Сите возила се опремени со АДР опрема и соодветен број на каиши за обезбедување на робата, како и сите потребни помагала за непречено и безбедно реализирање на транспортот на робата, независно дали истата е палетизирана или непалетизирана.

- Комбиња со носивост до 3,5 тона со товарен простор со зафатнина до 13м3

- Пикапи за достава од врата до врата